คอลัมน์หมายเลข 7 : ความคืบหน้าการตรวจสอบ 2 โครงการในจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 11:21 น.

Views

เอกสารจากประชาชนตำบลหลักหก ขอบคุณคอลัมน์หมายเลข 7 ที่ช่วยติดตามความคืบหน้าโครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทางของเทศบาลตำบลหลักหก พร้อมตั้งข้อสังเกต หลังออกอากาศวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีเอกสารเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องไปให้ถ้อยคำช่วงวันที่ 23-25 พฤษภาคมขณะที่คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 


กรณีนี้ประชาชนร้องเรียนนายกรัฐมนตรีและอีกหลายหน่วยงาน  ตั้งแต่เดือนธันวาคม  2558 ให้ตรวจสอบโครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทางที่เทศบาลตำบลหลักหกจัดซื้อมาในราคา 6,944,000 บาท ว่าอาจมีการตั้งราคากลางสูงเกินความเป็นจริงหรือไม่  คอลัมน์หมายเลข 7 เริ่มขยายผลเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2559 จากการลงพื้นที่ในขณะนั้น นายกเทศมนตรีตำบลหลักหกก็ยอมรับยังใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรถ แต่ปฏิเสธเรื่องซื้อแพงกว่าปกติ


อีกหนึ่งโครงการที่มีความคืบหน้าการสอบสวนจากทางจังหวัด  คือโครงการปรับปรุงต่อเติมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อรองรับพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 บริเวณถนนเลียบคลอง 10 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ค่าจ้าง 476,000 บาท ซึ่งเป็นสัญญาที่ 2 หลังจากงานก่อสร้างสัญญาแรก ค่าจ้าง 643,000 บาท ก่อสร้างเสร็จเดือนเมษายน 2558 จากนั้นไม่นานเกิดการทรุดตัวพังเสียหาย


กรณีนี้ประชาชนร้องเรียนคอลัมน์หมายเลข 7 พร้อมตั้งข้อสังเกตเหตุใดไม่ให้ผู้รับจ้างรายเดิมซ่อมแซม เพราะยังอยู่ในประกันคุณภาพงาน  2 ปี ขณะที่นายก  อบต.บึงบา  ชี้แจง  สาเหตุเกิดจากน้ำในคลองแห้งขอดไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และหากปล่อยไว้จะยิ่งเกิดความเสียหาย


มีรายงานว่า อำเภอเมืองปทุมธานี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายวิสานท์ แสวงหา นายก อบต.บึงบาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7