พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แจ้งปิดการจราจรถนนวิภาวดี 16 มิ.ย.

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) แจ้งว่า จะดำเนินการติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรง จำนวน 8 คานบนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ที่กม.24 (หน้าวัดดอนเมือง) กรมทางหลวงจึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรทางคู่ขนานจำนวน 2 ช่องจราจร ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561  เวลา 22.00 – 04.00 น. โดยจะให้รถวิ่งในช่องทางหลักเท่านั้น

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัด ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าว พร้อมขอความร่วมมือใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง โทร. 0 2521 0581 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

ขอบคุณภาพ : www.google.co.th

Tag : ปิดการจราจร สร้างรถไฟฟ้า กรมทางหลวง