พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผอ.โรงเรียนเทศบาลตะพานหินฯ สาบานยันไม่เคยโกงค่าอาหารกลางวันเด็ก

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นางสุพรรณ มีบัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร จังหวัดพิจิตร ออกมาชี้แจงถึงโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน หลังมีผู้ร้องเรียนว่ามีการทุจริต จนทำให้ต้องถูกสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานท้องถิ่นเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน – 14 ธันวาคม โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ระบุว่า ช่วงวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพัสดุและวัตถุดิบแล้ว แต่ผู้ร้องคือ นายธัชธรรม ศรีทา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในฐานะ ประธานตรวจรับพัสดุ และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจรับ พบความผิดปกติ แต่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารโรงเรียนทราบทันที ซึ่งวัตถุดิบไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ จึงเชื่อว่าผู้ร้องเรียน ในฐานะประธานตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการ แต่มีการกลั่นแกล้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ของโครงการอาหารกลางวัน

นางสุพรรณ ยืนยันด้วยว่า การจัดซื้อจัดจ้างรายการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 528 คน มีการทำงบประมาณรายจ่ายอย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบความถูกต้องตามรายการสั่งซื้อ

ขณะที่ นายณัฐวุฒิ ทรงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ขณะนี้ได้รวบรวมหลักฐาน เอกสาร และพยานบุคคลกว่า 10 ปาก ทั้งเจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวัน และกลุ่มผู้ส่งสินค้าให้กับโรงเรียน ยังเหลือการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา เพื่อรวบรวมสรุปสำนวนคณะกรรมการส่วนกลาง พิจารณาในเดือนกรกฎาคมนี้

Tag : โกงเงินอาหารเด็ก ผอ.โรงเรียนเทศบาลตะพานหิน