พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เจ้าหน้าที่เร่งเก็บกู้ตู้คอนเทนเนอร์ ขณะนี้เก็บได้ 23 ตู้

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

รายงานสดจากท่าเทียบเรือกลางอ่าวอุดม จ.ชลบุรี : ความคืบหน้าการกู้ตู้คอนเทนเนอร์ หลังจากเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ล่ม