พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ฝนฟ้าอากาศ 14 มิ.ย.61

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

กรมอุตุนิยมวิทยา ยังมีคำเตือนคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ส่วนฝน ก็ลดลงทั่วไทย ติดตามกับคุณเปรมสุดา ในฝนฟ้าอากาศ

Tag : ฝนฟ้าอากาศ พยากรณ์อากาศ สภาพอากาศในแต่ละภาค อุณหภูมิในแต่ละภาค สภาพอากาศวันพรุ่งนี้ เปรมสุดา สันติวัฒนา