พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ได้ข้อสรุป แนวทางแก้ปัญหาปลดล็อกพรรคการเมือง

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 19:52 น.

Views

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลเปิดเผยถึงผลการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งถึงประเด็นปัญหาและทางออกจากข้อติดขัดจากคำสั่งที่ 53 / 2560 ของหัวหน้าคสช. ซึ่งในที่ประชุมวันนี้ได้หยิบยกเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและจำเป็นจะต้องหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้สามารถสรุปที่ต้องนำรายงานต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้าคสช.ที่อาจจะต้องใช้อาศัยอำนาจของคณะรัฐมนตรีหรือคสช.  แบ่งออก เป็น 3 แนวทางประกอบด้วย
1.แก้ไขพระราชบัญญัติ
2.การออกเป็นพระราชกำหนด
3.การใช้มาตรา 44 ของหัวหน้า คสช.

โดยประเด็นที่ที่ประชุมเห็นสมควรให้มีการแก้ไขข้อกฎหมาย เพื่อเป็นการคลายล็อก ประกอบด้วย จะทำอย่างไรให้ ทุกพรรคการเมืองทั้งพรรคการเมืองเก่าและพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ สามารถดำเนินกิจกรรมประชุมใหญ่พรรคการเมืองได้ , ควรมีแนวทางเพื่อแก้ไข ข้อติดขัดในเรื่องของการต้องมีหัวหน้าสาขาพรรค เพราะการ ตั้งสาขาพรรค การประชุมใหญ่ การจัดทำไพรมารีโหวตการคัดเลือกผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจะต้องมีหัวหน้าสาขาพรรค , การแบ่งเขตการเลือกตั้ง ที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมทางการเมืองด้วย , เงื่อนไขของระยะเวลาของการประกาศใช้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ซึ่งรวมถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นการมีกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่

โดยทั้งหมดนี้จะได้รายงานให้พลเอกประยุทธ์จันทร์ โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลรับทราบ ในขณะที่ผู้แทนของ คสช. จะรายงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับคสช. ให้กับหัวหน้าคสช. รับทราบเช่นกัน

นายวิษณุ ยืนยันว่า หากไม่มีปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสมเหตุสมผลก็จะทำให้การจัดการเลือกตั้งน่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เดิม ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

Tag : โรดแมปเลือกตั้ง ปลดล็อกพรรคการเมือง คำสั่ง หน.คสช.ที่ 53/2560