พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ฝรั่งเศสติดตั้งกำแพงกระจกรอบหอไอเฟล

วันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 09:03 น.

Views

ทางการฝรั่งเศสเริ่มติดตั้งกำแพงกระจกรอบบริเวณทิศเหนือและทิศใต้ของหอไอเฟล แทนรั้วเหล็กที่ติดตั้งสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยมาตั้งแต่ปี 2559 โดยกำแพงกระจกใหม่จะทำให้นักท่องเที่ยวมองเห็นทัศนียภาพของหอไอไฟล และสวนโดยรอบได้ชัดเจนสวยงามขึ้น สำหรับโครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนปีนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 35 ล้านยูโร หรือราว 1,300 ล้านบาท โดยกระจกแต่ละแผ่นหนา 6.5 เซนติเมตร สูง 3 เมตร และหนักถึง 1.5 ตัน ซึ่งจะต้องใช้กระจกในการก่อสร้างทั้งสิ้น 450 แผ่น

Tag : รอบรั้วรอบโลก ฝรั่งเศสติดตั้งกำแพงกระจกรอบหอไอเฟล ฝรั่งเศส ติดตั้งกำแพงกระจกรอบหอไอเฟล หอไอเฟล