พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สั่งปิดโรงงานชุบโลหะเถื่อนกลางเมืองฉะเชิงเทรา ลักลอบเปิดนาน 13 ปี

วันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 06:40 น.

Views

เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานบุกตรวจสอบโรงงานชุบโลหะเถื่อน กลางเมืองฉะเชิงเทรา หลังมีชาวบ้านร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็น ขณะที่จากการตรวจสอบพบลักลอบเปิดมานานถึง 13 ปี ในพื้นที่สีเขียว ซึ่งห้ามตั้งโรงงาน

โรงงานดังกล่าวอยู่ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งดำเนินกิจการเคลือบและชุบโลหะ จากการตรวจสอบ พบว่าโรงงานแห่งนี้ได้เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยไม่เคยขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ต่อมาในปี พ.ศ.2552 ได้ขออนุญาตก่อสร้างที่พักอาศัย แต่ปรากฏว่ามีการก่อสร้างและต่อเติมอาคารประกอบกิจการเป็นโรงงานอุตสาหกรรม โดยไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการก่อสร้างอาคาร และยังดำเนินกิจการเคลือบและชุบโลหะ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้หยุดดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แต่ปรากฏว่าผู้ประกอบการได้ดึงหนังสือทางราชการที่นำมาแปะไว้เพื่อประกาศให้ทราบออก และยังคงดำเนินกิจการต่อ

ขณะที่ อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการแจ้งเตือนมาแล้ว 1 ครั้ง เพื่อให้หยุดการกระทำที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 แต่ผู้ประกอบการยังคงเพิกเฉย ซึ่งล่าสุด ทางเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดได้เข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และพบว่าผู้ประกอบการโรงงานยังดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง เป็นลักษณะจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนั้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดจึงมีคำสั่งให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมด (เป็นครั้งที่ 2) แต่ทางผู้ประกอบการโรงงานยังคงเพิกเฉยต่อคำสั่งทั้งหมด ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสนธิกำลังเข้าตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนจะสั่งให้หยุดกิจการ (เป็นครั้งที่ 3)

ขณะที่ จากการตรวจค้นโรงงาน พบว่า มีแรงงานเป็นชาวกัมพูชาและเมียนมา รวมถึงคนไทย รวมแล้วกว่า 40 คน มีเครื่องจักรที่กำลังปฏิบัติงานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย โดยแรงงานจะทิ้งน้ำเสียจากสารเคมีลงใต้ดินและแหล่งน้ำใกล้เคียง ท่อก๊าซเชื้อเพลิงภายในมีการผุกร่อน และชำรุดเสียหาย ซึ่งไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีกลิ่นเหม็นและฉุนของสารเคมีอย่างรุนแรง และที่น่าตกใจ คือ สถานที่ตั้งโรงงานตามผังเมืองเดิมป็นพื้นที่สีเขียว ที่ห้ามมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เบื้องต้น ได้สั่งให้หยุดดำเนินกิจการทันที และเตรียมเอกสารยื่นต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบการในทุก ๆ ข้อหา

Tag : สนามข่าว 7 สี โรงงานชุบโลหะเถื่อน โรงงานชุบโลหะ ฉะเชิงเทรา ลักลอบเปิดโรงงาน โรงงานเถื่อน โรงงานเถื่อน ฉะเชิงเทรา