พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รายงานพิเศษ : ขบวนการปลอมวุฒิบัตรนวดแผนไทย

วันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 06:49 น.

Views

นวดไทย เป็นอาชีพที่สังคมให้การยอมรับมากขึ้น จนทำให้ขบวนการปลอมแปลงวุฒิบัตรนวดไทย กลับมาระบาดอีกครั้ง ติดตามจากรายงานของ คุณพลอยระวี แป้นเจริญ

การนวดแผนไทย เป็นศาสตร์เก่าแก่ที่นับวันสังคมให้การยอมรับมากขึ้น จนกลายเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นอาชีพสร้างงาน สร้างเงิน สร้างโอกาส และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ จึงจำเป็นต้องสงวนไว้ให้คนไทยเท่านั้นที่ทำอาชีพนี้ได้

วิชาชีพนวดแผนไทย ต้องผ่านการอบรม ต้องมีวุฒิบัตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ หรือที่รู้จักกันว่า วุฒิบัตรนวดแผนไทย เพื่อรับรองการเป็นหมอนวดแผนไทยที่ได้มาตรฐาน ผ่านการเรียนรู้ด้านสรีระร่างกายของคน ช่วยรักษาผ่อนคลายการเมื่อยล้าได้อย่างถูกวิธี และต้องมีพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 กำกับดูแล

แต่ปัจจุบัน กลับพบคนอยากยึดอาชีพนวดแผนไทย แต่ไม่อยากเข้าอบรมมากขึ้น จึงเป็นช่องทางให้ขบวนการซื้อขายใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองการศึกษา มารับปลอมแปลงใบรับรองวุฒิบัตรนวดแผนไทย ซื้อขายกันตั้งแต่ราคา 3,000 บาท ขึ้นไป

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส. จึงต้องปรับรูปแบบวุฒิบัตรใหม่ โดยติดคิวอาร์โค้ด ให้ตรวจสอบประวัติหมอนวดแผนไทยทุกคน พร้อมประสานทุกหน่วย กวดขันจับกุมขบวนการซื้อขายวุฒิบัตรปลอม และขอให้ผู้ใช้บริการคอยเป็นหูเป็นตา หากพบสถานประกอบการหรือหมอนวดแผนไทยเถื่อนที่ไหน ให้รีบแจ้งหรือร้องเรียนมาที่ สบส. ได้ตลอดเวลา

Tag : สนามข่าว 7 สี เกาะติดข่าวดัง นวดแผนไทย ปลอมวุฒิ ปลอมวุฒิหมอนวด วุฒินวดแผนไทย ปลอมบัตรหมอนวด วุฒิบัตรนวดไทย ปลอมวุฒิบัตรนวดไทย วิชาชีพนวดแผนไทย ปลอมแปลงวุฒิบัตรนวดแผนไทย วุฒิบัตรนวดแผนไทย ปลอมวุฒิบัตรนวดแผนไทย