พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ครู ผู้บริหารสถานศึกษาร้องพิจารณาวิทยฐานะ

วันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

เครือข่ายครู และผู้บริหารสถานศึกษา ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม การพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน..