พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รวมข่าวการเมือง / แนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคการเดินหน้าของพรรคการเมือง

วันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 01:07 น.

Views

เป็นแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคการเดินหน้าของพรรคการเมือง จากคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่  53/2560  หลังใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง โดยท่านรองวิษณุ เครืองาม เตรียมรายงานต่อนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.เพื่ออาศัยอำนาจของคณะ รัฐมนตรีหรือ คสช. พิจารณา 3 แนวทาง ว่าต้องใช้วิธีแก้ไขกฎหมาย หรือออกพระราชกำหนด หรือใช้มาตรา 44 เพื่อคลายล็อก 4 แนวทาง ที่ประกอบด้วยให้พรรคการเมืองทุกพรรคประชุมใหญ่ได้  การให้มีหัวหน้าสาขาพรรค การตั้งสาขาพรรค เพื่อจัดทำไพรมารีโหวต การแบ่งเขตเลือกตั้ง และระยะเวลาการประกาศใช้กฎหมายแต่ละฉบับ

ผู้สื่อข่าวของเราถามจี้เลยว่ายังนี้ต้องยกเลิกการจัดทำไพรมารีไหม ท่านรองวิษณุ บอกหากไม่แก้ไขในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถไพรมารีโหวตได้ อ้าวแล้วยังนี้จะกระทบต่อโรดแมปเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หรือไม่ สื่อถามย้ำท่านรองบอกอย่างนี้ค่ะว่า "หากไม่มีปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสมเหตุสมผล ก็จะทำให้การจัดการเลือกตั้งช่วงเวลาที่กำหนดไว้" 

ทั้งนี้เมื่อนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.พิจารณาแล้ว ก็จะเป็นแนวทางการประชุมของแม่น้ำ 5 สายกับพรรคการเมือง ที่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นั่งหัวโต๊ะปลายเดือนนี้ต่อไป

ปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ พรรคการเมืองต่างๆ เห็นว่าอย่างไร เราไปที่การเสวนาอนาคตประชาธิปไตยไทย : ข้ามพ้น กับดัก ความหวัง ซึ่งก็มีระดับหัวแถวของแต่ละพรรคการเมืองร่วมเวที  ก็ต่างเห็นตรงกันครับว่า ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป คำสั่ง คสช.ฉบับต่างๆ ทำให้ไม่สามารถเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และอาจมีปัญหาความชอบธรรมในการเลือกตั้งด้วย

ทั้งนี้ มีความเห็นร่วมกันของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อไทย อนาคตใหม่ ว่าควรร่วมมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนต่อไป ขณะที่ว่าที่หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป คุณไพบูลย์ นิติตะวัน เห็นว่าควรให้เวลาบังคับใช้รัฐธรรมนูญครบ 5 ปีก่อนค่อยพิจารณาเสนอขอแก้ไข

ส่วนเรื่องการจับตาการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ท่านรองวิษณุ เครืองาม แท็กทีมรัฐมนตรีกอบศักดิ์ ภูตระกูล และประธานคณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะ จะได้ชี้แจงต่อ สนช. และสังคมในคราวเดียวกันว่าการเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาตินั้นอยู่เหนือรัฐธรรมนูญหรือผูกมัดรัฐบาลใหม่ตามที่เข้าใจหรือไม่ 

ทั้งนี้กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ได้ยื่นหนังสือค้านยุทธศาสตร์ชาติ ต่อประธานและสมาชิก สนช. เพราะเห็นว่าขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ผูกมัดรัฐบาลและประชาชนไป 20 ปี จึงควรให้เป็นฉันทานุมัติจากประชาชนในการเลือกตั้งมากกว่า

การประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ ACMECS ครั้งที่ 8 โดยเฉพาะ อู-วิน-มยิน ประธานาธิบดีเมียนมาคนใหม่ ที่นอกจากเตรียมร่วมประชุมแล้ว ยังได้เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับแต่เข้ารับตำแหน่ง

ทั้งนี้ ได้หารือข้อราชการแบบทวิภาคี และแบบเต็มคณะ ก่อนแถลงข่าวผลความสำเร็จของการหารือ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับชายแดนทั้งสองประเทศที่ตกลงว่า เส้นแบ่งเขตแดนจะเป็นเส้นทางแห่งความร่วมมือไม่ใช่ความขัดแย้ง เช่นเดียวกับความร่วมมือการค้าการลงทุน ที่จะดูแลนักลงทุนของอีกฝ่ายอย่างดีที่สุด

โดยวันพรุ่งนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุม ACMECS CEO Forum ด้วย จากนั้นจะหารือแบบทวิภาคีกับผู้นำกัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม ตามลำดับ