พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เหยี่ยวข่าว 7 สี : ร้องเรียนผู้กว้างขวางไม่ยอมย้ายออกจากที่สาธารณะ จ. นครราชสีมา

วันที่ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

จังหวัดนครราชสีมา เดินหน้าจัดระเบียบที่ดินสาธารณะ แต่ประสบปัญหาผู้มีอิทธิพล ไม่ยอมให้ความร่วมมือ ขณะที่ประชาชนที่บุกรุกรายอื่นๆ พร้อมเข้าร่วมแนวทางการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่ดิน และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกออกไป

ภาพเดิมของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแก่งวังเณร ในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีร้านอาหารอยู่เกือบ 10 ร้าน ที่ร่วมกันบุกรุกที่ดินสาธารณะ ทำแพรับประทานอาหารลงไปในลำน้ำ และยังเทพื้นปูนที่ชายขอบตลิ่งหาประโยชน์มาเป็นของส่วนตัว นอกจากนี้ ยังมีบ้าน และสิ่งปลูกสร้างถาวร ยาวตลอดแนวตลิ่ง ซึ่งบุกรุกที่ดินสาธารณะ ทางจังหวัดนครราชสีมา พยายามเข้าดำเนินการจัดระเบียบ และพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่ดิน ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ จนกระทั่งทีมเหยี่ยวข่าว 7 สี ได้รับคำร้องเรียนจากประชาชน ว่า มีผู้กว้างขวางคนหนึ่ง ไม่ยอมรื้อถอน และย้ายสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินสาธารณะ ทั้งๆ ที่ผู้บุกรุกรายอื่นๆ ให้ความร่วมมือ และร่วมกับทางราชการรังวัดที่ดิน เพื่อชี้แนวเขตที่ดินที่ถูกต้อง ว่าพื้นที่ส่วนใดเป็นของประชาชนเจ้าของที่ดิน พื้นที่ส่วนใด เป็นของรัฐ เพื่อยุติปัญหาที่ยืดเยื้อมานานหลายปี

ขณะที่ ประชาชนผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่างยินยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และคืนที่ดินสาธารณให้กับทางราชการ เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้กว้างขวางคนนี้ มีพฤติการณ์เพิกเฉย ต่อการขอความร่วมมือจากทางราชการ ทั้งๆ ที่เคยลงลายมือชื่อ รับรองแนวเขตที่ดินที่ได้ร่วมรังวัดกับทางราชการไปแล้ว แต่กลับไปไปยื่นคำร้องขอรังวัดใหม่กับสำนักงานที่ดิน และเมื่อถึงกำหนดวันนัดหมาย ผู้กว้างขวางคนนี้ ไม่ได้มาชำระค่าธรรมเนียมถึง 2 ครั้ง จึงไม่มีการรังวัดเกิดขึ้น จนสำนักงานที่ดิน ต้องขอยกเลิกคำขอไป นอกจากนี้ ยังพบการขุดย้ายหลักหมุดที่ดิน เพื่อเบียดบังเอาที่ดินสาธารณะอีกด้วย

นายอำเภอสูงเนิน ยอมรับว่า ได้ดำเนินการต่างๆ ตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งการแจ้งความดำเนินคดี และร้องเรียนไปยังแม่ทัพภาคที่ 2 ว่าผู้กว้างขวางคนนี้ ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย มีพฤติการณ์เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล และจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหน่วยงานใด สามารถดำเนินการกับผู้กว้างขวางคนนี้ เพื่อแก้ปัญหา และจัดระเบียบที่ดินตามนโยบายของรัฐบาลได้

ล่าสุด สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจสอบ และคำนวณเนื้อที่ที่ผู้กว้างขวางคนที่บุกรุก มีพื้นที่ทั้งสิ้น 245 ตารางเมตร แต่นายอำเภอสูงเนิน ประกาศว่า ไม่ว่าพื้นที่จะมีขนาดเท่าใด ก็จะไม่ยอมให้ใครอยู่เหนือกฎหมาย และต้องบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนทุกคน อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม

Tag : สนามข่าว 7 สี เหยี่ยวข่าว 7 สี