กระทรวงวิทยาศาสตร์ผลักดันการพัฒนาของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำตาล

วันที่ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมคณะ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากของเหลือทิ้งอุตสาหกรรมน้ำตาล และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สำหรับใช้ในการปรับปรุงดินและทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี   

โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการเอกชน และเกษตรกร  ดำเนินโครงการวิจัยฯ ดังกล่าว มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ซึ่งประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน คือ ได้กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยการหมักของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำตาล และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และสามารถใช้เชื้อจุลินทรีย์ ร่นระยะเวลาการย่อยสลายจากเดิม 3 เดือน ให้เหลือเพียง 1 เดือน ก็จะได้ปุ๋ยอินทรีย์ ที่มีคุณสมบัติในการปรับปรุงดินและทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 

ที่สำคัญยังใช้ชานอ้อยที่เหลือทิ้งมาผลิตเป็นกระดาษและไบโอพลาสติก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ปลูกอ้อยมากเป็นอันดับ 4-5 ของโลก และเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายเป็นอันดับ 2 ของโลก สร้างรายได้ปีละกว่า 180,000 ล้านบาท แต่ก็ยังประสบปัญหาเรื่องของราคา ดังนั้นการเพิ่มมูลค่าของอ้อยด้วยนวัตกรรม จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยเหลือเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

Tag : สนามข่าว 7 สี