คอลัมน์หมายเลข 7 : อดีตนายกฯ ร้องตรวจตัดต้นไม้ จ.ตรัง ตอนที่ 1

วันที่ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบการตัดต้นไม้ที่จังหวัดตรัง ในโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอันดามัน เหตุใด? อดีตนายกรัฐมนตรีจึงส่งจดหมายร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี

ที่เห็นไปนั้น คือ ภาพการตัดแต่งต้นไม้ริมทางหลวง และเกาะกลางถนนในจังหวัดตรัง ถือเป็นงานส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวอันดามันสู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตามแผนงานเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วสิ้นสุดเดือนธันวาคมปีนี้

ต้นไม้พันธุ์ต่างๆ ที่ถูกตัดไปนั้น ทุกภาคส่วนในจังหวัดตรังช่วยกันออกงบประมาณ และร่วมกันปลูกที่ริมทางหลวงและในค่ายทหาร ตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่ปี 2537 โดยกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารจังหวัดตรังขณะนั้น ให้ความร่วมมืออย่างดี

จากเหตุผลดังกล่าว อดีตนายกรัฐมนตรีจึงส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ตรวจสอบการตัดต้นไม้ครั้งนี้ และหาทางเยียวยาบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น

โดยเปิดเผยกับคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ว่าส่งจดหมายไปตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบ แต่มีการสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตัดแต่งต้นไม้ให้ใช้ความระมัดระวัง

วันพรุ่งนี้ติดตามการลงพื้นที่จังหวัดตรังของคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง.ขยายผลตรวจสอบโครงการนี้ เพื่อความเป็นธรรมโดยพูดคุยกับชาวบ้านและหน่วยงานที่ทำโครงการ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7