กระทรวงแรงงาน เร่งแก้ปัญหาบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ตกงานมากที่สุด

วันที่ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

กระทรวงแรงงาน ออกมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาบัณฑิตตกงาน กว่า 170,000 คน โดยเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ ที่พบตกงานมากที่สุด โดยเตรียมตั้งศูนย์ช่วยหางานทั่วประเทศ

ในการประชุมแนวทางแก้ไขการว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กระทรวงแรงงานได้เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาบัณฑิตตกงานมากขึ้น หลังจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานว่ามีบัณฑิตตกงานมากถึง 170,900 คน โดยสาขาที่ว่างงานมากที่สุดคือ ธุรกิจและการบริหาร พาณิชยศาสตร์ 

โดยที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งศูนย์ โอเอสเอส. 11 แห่งทั่วประเทศ เริ่มเปิดให้บริการวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เพื่อบูรณาการกับทุกภาคส่วน ให้คำแนะนำแนวทางหาอาชีพ และเพิ่มทักษะให้กับบัณฑิตที่ว่างงาน

สำหรับสาเหตุที่บัณฑิตตกงานมากขึ้น นอกจากการเลือกงาน การเรียนในคณะหรือสาขาที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานแล้ว ยังมีเรื่องของพฤติกรรมเด็กในยุคนี้ที่ขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่สามารถสื่อสาร หรือสื่อความได้ เนื่องจากเติบโตมาท่ามกลางเทคโนโลยี

Tag : กระทรวงแรงงาน บัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจตกงาน บัณฑิตตกงาน สาขาบริหารธุรกิจ ตกงาน