นักลงทุนแห่ซื้อซอง TOR รถไฟเชื่อม 3 สนามบินวันแรก

วันที่ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

วันแรกของการเปิดขายซองเงื่อนไขการประมูล โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน นักลงทุนรายใหญ่ให้ความสนใจเข้าซื้อซองแล้วถึง 7 บริษัท โดยโครงการนี้มูลค่าการลงทุนไม่ต่ำกว่า 200,000 ล้านบาท

วันแรกที่การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดขายซองร่างขอบเขต หรือ TOR รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน นักลงทุนรายใหญ่ทยอยเข้าซื้อซองร่าง TOR กันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เฉพาะวันนี้รวมแล้ว 7 บริษัท โดยรายแรกที่เดินทางเข้าซื้อซองฯ คือ บริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS ตามด้วยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง หรือ CP, บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์, บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น, บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ปตท. รวมทั้ง บริษัท อิโตชู คอร์ปอเรชั่น จากประเทศญี่ปุ่น และบริษัท ชิโนไฮโดร จากประเทศจีน
              
โดย รฟท.จะเปิดขายซอง TOR ไปจนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาประชุมชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขการประมูลไว้ช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ ก่อนเปิดให้นักลงทุนเข้ายื่นซองฯภายในเดือนพฤศจิกายน
             
สำหรับโครงการนี้ ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกส์หลัก ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งจะเชื่อมต่อ 3 ท่าอากาศยาน และพื้นที่ EEC ระยะทาง 220 กิโลเมตร มูลค่าลงทุนประมาณ 200,000 ล้านบาท โดยภาครัฐจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 120,000 ล้านบาท เนื่องจากโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการ PPP ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจคืนไม่ต่ำกว่า 700,000 ล้านบาท หรือมากกว่า 5 เท่าตัว

Tag : นักลงทุนแห่ซื้อซอง TOR นักลงทุน รถไฟเชื่อม 3 สนามบิน รถไฟความเร็วสูง