กลุ่มผู้ค้าค้านก่อสร้างรั้วรอบสถานีขนส่งฯ สระบุรี เทศบาลแจงเพื่อความปลอดภัย

วันที่ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 07:02 น.

Views

ผู้ค้ารอบสถานีขนส่งผู้โดยสารสระบุรี วอนเทศบาลพิจารณาและหาทางออกร่วมกัน กรณีการก่อสร้างกำแพงรั้วรอบสถานีขนส่ง เพราะเกรงจะกระทบกับทั้งผู้โดยสารและกลุ่มผู้ค้า

พ่อค้าแม่ค้าบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี กว่า 50 ร้านค้า รวมตัวประท้วงเทศบาลเมืองสระบุรี เพื่อให้ระงับการก่อสร้างกำแพงรั้วโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสาร หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการร่วมลงชื่อ เพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า

ตัวแทนพ่อค้าแม่ค้า บอกว่า การก่อสร้างกำแพงปูนดังกล่าวจะส่งผลกระทบหลายด้าน ทั้งด้านภูมิทัศน์ การเดินทางผ่านเข้าออก และการค้าขาย จึงต้องออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการก่อสร้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งหาทางออกร่วมกัน เพื่อให้เทศบาลสามารถดำเนินโครงการต่อได้ ขณะที่พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้โดยสารก็ไม่ได้รับผลกระทบ

ขณะที่ ทางเทศบาล ระบุว่า จำเป็นต้องมีการก่อสร้างรั้วดังกล่าว เพื่อจัดระเบียบด้านความปลอดภัย และเป็นการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งโครงการดังกล่าวทางกรมการขนส่งทางบกได้จัดงบประมาณ เร่งรัดให้เทศบาลดำเนินโครงการดังกล่าวผ่านมาแล้วเกือบ 2 ปี โดยทางเทศบาลได้ติดป้ายแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าบริเวณดังกล่าวโดยรอบรับทราบไปก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนการก่อสร้างอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลกระทบ และการจัดจ้างของเจ้าหน้าที่พัสดุเทศบาลเมืองสระบุรี ทำให้ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะสามารถทำตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ค้าได้หรือไม่ คงต้องรอความชัดเจนการศึกษาผลกระทบก่อน

Tag : สนามข่าว 7 สี สถานีขนส่งผู้โดยสารสระบุรี ขนส่งสระบุรี สร้างกำแพงรั้วรอบสถานีขนส่งสระบุรี สร้างกำแพงรั้วรอบสถานีขนส่ง สร้างกำแพงรั้วรอบสถานีขนส่งผู้โดยสาร กลุ่มผู้ค้ารอบขนส่งสระบุรี