พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : อดีตนายกฯ ร้อง ตรวจตัดต้นไม้ จ.ตรัง ตอนที่ 2

วันที่ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง.ในฐานะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่จังหวัดตรังสัปดาห์ที่แล้วตรวจสอบโครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวอันดามันสู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พบว่ามี 3 สัญญา สัญญาละ 30 ล้านบาท ใช้งบกลุ่มจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังลงนามทำสัญญาจ้างเอกชนให้ดำเนินงานเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สิ้นสุดกันยายนปีเดียวกัน มีทั้งงานก่อสร้างเช่นประติมากรรมหุ่นปั้น และปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ วันนี้ขอนำเสนอที่การตัดแต่งต้นไม้โดยขยายผลจากจดหมายร้องเรียนของอดีตนายกรัฐมนตรี ส่งถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ช่วยตรวจสอบการตัดต้นไม้ริมทางหลวงและเกาะกลางถนน ที่อำเภอย่านตาขาว อำเภอกันตังและอำเภอห้วยยอด ทั้งที่ต้นไม้เหล่านี้ทุกภาคส่วนในจังหวัดตรัง ร่วมกันปลูกตั้งแต่ปี 2537 ตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
              
การตรวจสอบพบว่าต้นไม้ที่ถูกตัดแต่งเริ่มแตกยอดแล้ว ขณะที่บางต้นยืนต้นตาย
              
แต่เมื่อสอบถามชาวบ้านบริเวณที่มีการตัดต้นไม้ บอกว่ารู้สึกเสียดาย
              
น่าสังเกตว่า งานปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ทั้ง 3 สัญญาโครงการนี้มีราคากว่า 7,000,000 บาท, 4,800,000 บาท และ 3,700,000 บาท โดยอดีตผู้ว่า สตง. และอดีตนายกรัฐมนตรี มีข้อสังเกตเรื่องนี้สอดคล้องกัน 
              
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ชี้แจงว่าโครงการนี้เป็นแผนงานของแขวงทางหลวงตรัง
             
เอกชนคู่สัญญาโครงการนี้มาจากไหน และการตัดแต่งต้นไม้ทำถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ ติดตามได้วันพรุ่งนี้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7