มอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ วิชาว่าความ รุ่นที่ 48

วันที่ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 18:26 น.

Views

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่ผู้ที่จะได้รับมอบประกาศนียบัตร ที่ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 48 และผู้ผ่านการทดสอบกรณีฝึกหัดงานในสำนักงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2561 รวมกว่า 300 คน ที่จัดโดย สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องปทุมรัตน์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี.

Tag : สภาทนายความ