จ่อดำเนินคดีบริษัทนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทำผิดกฎหมาย

วันที่ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 14:52 น.

Views

ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 5 ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติในเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ และเศษพลาสติก โดยการให้จะยกเลิกใบอนุญาติบริษัทนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ นำเข้าแบบผิดกฎหมาย สำแดงเท็จและไม่เป็นตามเงื่อนไขอนุสัญญาบาเซล ทันที

โดยในที่ประชุมวันนี้ยังสั่งการเร่งด่วน ให้ดำเนินการกับบริษัทผู้นำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่กระทำผิดในการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และสำแดงเท็จทั้งหมด ที่ปัจจุบันมีถึง 5 แห่งใน 7 แห่งที่ได้รับอนุญาตแล้วกระทำผิด รวมถึง เอาผิดกับผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ผลักดันขยะอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติกและสารพิษที่นำเข้ากลับประเทศต้นทางหรือประเทศผู้ส่งออกนั้นๆ

ในขณะที่โรงแยกขยะ ที่มี 100 กว่าแห่ง พบกระทำผิดเกือบทั้งหมด ให้ส่งกลับขยะดังกล่าวไปยังประเทศต้นทางหรือนำไปกำจัดพร้อมกับดำเนินคดีตามการกระทำผิดเช่นกัน

ที่ประชุมยังได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 คณะ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีกระทรวงอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงมหาดไทย กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กอ.รมน. เข้าร่วมเป็นกรรมการ  เพื่อพิจารณาการห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก และสารพิษจากต่างประเทศ โดยจะต้องพิจารณาถึงกฎหมายที่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว เด็ดขาดและตามพันธสัญญาบาเซล โดยหากใช้กฎกระทรวงมหาดไทยดำเนินการไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องอาศัยอำนาจของหัวหน้า คสช. ในการออกคำสั่งมาตรา 44 เข้ามาสั่งการ และควบคุมการดำเนินการกับปัญหาขยะดังกล่าว

พลเอกประวิตร ย้ำว่า จะต้องดำเนินการทุกอย่างให้เกิดความโปร่งใสและให้ถือเรื่องนี้เป็นบทเรียนอย่าให้เกิดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์สารพิษ เล็ดลอดซ้ำซากเข้ามาในประเทศอีก

อย่างไรก็ตามในที่ประชุมยังระบุถึงการพิจารณาอนุญาตการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตว่า จำเป็นจะต้องมีความเข้มงวดกวดขันเพิ่มเติม โดยกรมศุลกากรจะต้องตรวจสอบขยะที่นำเข้าอย่างละเอียดให้ตรงกับที่มีการสำแดงประกอบกับจะต้องมีเงินประกัน ความเสียหายที่เกิดการสำแดงเท็จ รวมถึงจะต้องเพิ่มการลงโทษผู้กระทำความผิดด้วย

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าเหตุที่พลเอกประวิตร ให้ยกเลิกการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เนื่องจากมองว่าไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศ โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทย จะกำชับให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาดูแลเรื่องนี้ ด้วยการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ที่มีการแยกและกำจัดขยะซึ่งต้องมีมาตรการป้องกันการถูกข้อกล่าวหาบุกรุก อีกทั้งจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นๆ ที่จะต้องการบูรณาการร่วมกันในการทำงาน

Tag : ขยะอิเล็กทรอนิกส์