รายงานพิเศษ : ชาวต่างชาติสนใจงานวิจัยงูเห่า-งูจงอาง ระดับปริญญาเอกในไทย

วันที่ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าในไทย เช่นเดียวกับสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ที่เหมาะแก่การลงพื้นที่ศึกษาจริง จึงมีนักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งอาสาสมัครจำนวนไม่น้อยที่สนใจ หนึ่งในนั้นยังมี แมกซ์ ที่กำลังวางแผนทำวิจัยเกี่ยวกับงูจงอางในระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี เช่นกัน

การใช้อุปกรณ์วิทยุติดตามตัวเพื่อศึกษาพฤติกรรม ไม่เพียงปล่อยให้งูได้เติบโตตามธรรมชาติ แต่ยังสามารถเก็บข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยในอีกทางหนึ่งด้วย สิ่งสำคัญอย่างมาก คือการเรียนรู้วิธีการเข้าใกล้งูอย่างถูกต้อง เพื่อให้รอดพ้นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยที่ผ่านมายังไม่เคยมีนักวิจัยที่นี่ถูกงูกัด

กว่า 5 ปีมาแล้ว ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเริ่มทำวิจัยเรื่องงูโดยมีนักศึกษาต่างชาติให้ความสนใจอย่าง ดร.คอลิน โทมัส สไตรน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา ได้ให้เหตุผลถึงการทำวิจัยเรื่องสัตว์ต่างๆ ว่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก

ไม่เฉพาะแต่การวิจัยด้านงูเห่า หรืองูจงอางเท่านั้น ในด้านสาขาวิชาชีววิทยายังต้องการนักวิจัยอีกจำนวนมาก เพราะไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และยังมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิด รวมทั้งงูชนิดต่างๆ ที่จะพบเฉพาะในพื้นที่เขตร้อนชื้นเท่านั้น

Tag : เกาะติดข่าวดัง งูจงอาง วิจัยงูเห่า