พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สธ. จับมือเครือข่ายประชารัฐ รณรงค์กำจัดยุงลาย

วันที่ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 18:02 น.

Views

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี     และโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “กำจัดยุงลาย ลดป่วยตายโรคไข้เลือดออก” หลังพบว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ 2561 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 12 มิถุนายน 2561 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 19,804 ราย เสียชีวิต 21 ราย พบป่วยมากที่สุดในกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี โดยกลุ่มนักเรียนป่วยกว่าร้อยละ 47 ของผู้ป่วยทั้งหมด คาดว่าปีนี้จะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะฤดูฝน อาจพบผู้ป่วยเฉลี่ยเดือนละประมาณ 10,000 ราย

ทั้งนี้จากการประเมินการรับรู้ประชาชน เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก พบว่าประชาชนมีความเข้าใจผิดในหลายประเด็น เช่น ร้อยละ 69.5 คิดว่าการกำจัดยุงลายในบ้าน และในชุมชน เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการ ร้อยละ 28.6 คิดว่าผู้ใหญ่ไม่ป่วยเป็นไข้เลือดออกได้ และร้อยละ 11.8 คิดว่าโรคไข้เลือดออกสามารถซื้อยาแผนปัจจุบันทานเองได้

กรมควบคุมโรค จึงดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ จับมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย มุ่งเน้นรณรงค์ในพื้นที่โรงเรียน พร้อมชวนประชาชน ร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมาย 6 ร. ได้แก่ 1.โรงเรือน 2.โรงเรียน 3.โรงพยาบาล 4.โรงแรม รีสอร์ท 5.โรงงานอุตสาหกรรม และ 6.โรงธรรม

ตามหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่รกทึบ 2.เก็บขยะ เศษภาชนะที่อาจมีน้ำขังไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ 3.เก็บภาชนะใส่น้ำปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

Tag : กำจัดยุงลาย ไข้เลือดออก สธ.