พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

มธ.เผยสถิติการร้องเรียนปัญหาทุจริตของ อปท. เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด

วันที่ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 20:09 น.

Views

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยสถิติการร้องเรียนปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด

เวทีเสวนาท้องถิ่น กับ สตง. กระบวนการตรวจสอบการจัดการท้องถิ่น นายโกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ บันทึกสถิติการร้องเรียนการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. จาก 1,318 เรื่อง ในปี 2558 ลดลงมาเหลือ 553 เรื่อง ในปี 2560 และพบเป็นเรื่องทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด ร้อยละ 30 นอกจากนั้นเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
             
แนวทางป้องกันควรเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงตรวจสอบได้ และทุกคนต้องตื่นตัว ไม่ยอมให้คดโกง และสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตตั้งแต่เด็กอนุบาล
              
ขณะที่ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ระบุ อปท. กำลังมีปัญหา "ธุรกิจการเมือง" หรือการใช้งบประมาณแผ่นดิน เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตนเอง หรือพวกพ้อง ผ่านประชานิยม แจกเสื้อผ้า ผ้าห่ม หรือการจัดนำเที่ยวให้ชาวบ้าน แม้จะไม่ได้ทุจริตโดยตรง แต่ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนา

Tag : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุจริตงบท้องถิ่น