พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
X

https://www.ch7.com  มีแผนการพัฒนาระบบ เพื่อในการใช้งานของผู้ใช้ที่ดีขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบบางส่วนในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:01 น. ถึง เวลา 04:00 น. แต่ทั้งนี้ในส่วนของดูทีวีออนไลน์และคลิปละครย้อนหลังยังสามารถรับชมได้ตามปกติ ทางทีมงานจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 19:50 น.

Views

เวลา 09.01 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดงาน "ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7" ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากทุกคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน" เพื่อค้นหาศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น ในการสร้างสรรค์ศิลปะแบบเหมือนจริง และศิลปะแบบรูปลักษณ์ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือในการสร้างสรรค์สูง และเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัย โดยผู้ได้รับรางวัลช้างเผือก ได้แก่ นายบุญนำ สาสุด ในผลงาน "ลูกหลาน ชาวนา" ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนิลยา บรรดาศักดิ์ ในผลงาน "ลงแขก" และผู้ได้รับรางวัล CEO Award ได้แก่ นายสิปปกร แก้วท่าไม้ ในผลงาน "ดวงจิตแห่งความพอเพียง"

โอกาสนี้ ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการฯ ซึ่งจัดแสดงผลงาน 57 ชิ้น เป็นผลงานที่ได้รับรางวัล 20 รางวัล และผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้จัดแสดงนิทรรศการฯ 37 ชิ้น ซึ่งในปีนี้มีศิลปิน 150 คน ส่งผลงานเข้าประกวดรวม 165 ชิ้น โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดไปถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561

สำหรับการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 8 กำหนดหัวข้อ "รื่นเริง เถลิงศก" เพื่อสื่อความหมายถึงช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นศักราชใหม่อันรุ่งโรจน์  รื่นเริง บอกเล่าถึงบรรยากาศของความสุข ความหวัง ความปรารถนาดีของผู้คนที่พึงมีต่อกัน โดยไม่จำกัดรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งจะเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2562

เวลา 13.57 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเปเตอร์ ยาค็อบ (Dr.Peter Jakab) เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางครีสตินา ซาโบ (Mrs.Krisztina Szabo) ภริยาเอกอัครราชทูต ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

นายเพเทอร์ พรือเกิล (Mr.Peter Prugel) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางลูซีอา คอสทันทีนี พรือเกิล (Mrs.Lucia Constantini Prugel) ภริยาเอกอัครราชทูต ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ศิลปกรรมช้างเผือก เอกอัครราชทูต