พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : อดีตนายกรัฐมนตรี ร้องให้ตรวจสอบตัดต้นไม้ จ.ตรัง

วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 07:09 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอันดามัน จ.ตรัง 3 สัญญา ๆ ละ 30 ล้านบาท ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอันดามัน ตรวจสอบโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอันดามัน ตรวจสอบตัดต้นไม้ ตัดต้นไม้