นายกฯ จับมือ นายกฯอังกฤษ พร้อมเดินหน้าสู่ประชาธิปไตย

วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 07:59 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนางเทรีซา เมย์ (Theresa May) นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ณ ทำเนียบนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนสหราชอาณาจักร

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/06/21/628145555014547.jpg

โดยนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความขอบคุณที่รัฐบาลอังกฤษให้การต้อนรับการในเยือนครั้งนี้ พร้อมชื่นชม นางเทรีซา เมย์ ในการเป็นผู้นำที่เข้มแข็งในการเจรจาให้สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปด้วยเงื่อนไขที่ดีที่สุด รวมถึงนโยบาย Global Britain ที่ยึดมั่นในการค้าเสรี และเป็นโอกาสดีที่สหราชอาณาจักรจะเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศต่าง ๆ ทั้งในและนอกยุโรป พร้อมชื่นชมที่สหราชอาณาจักรให้ความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงและความสงบระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยให้ความสำคัญเช่นกัน

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/06/21/628145555022557.jpg

ขณะที่ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร กล่าวว่า ได้ติดตามพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทยอย่างใกล้ชิด และมั่นใจว่าไทยกำลังเดินทางสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคง ยั่งยืน รวมทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร เนื่องด้วยประเทศไทยมีศักยภาพ และมีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคอาเซียน พร้อมที่จะเป็นประตูการค้าสู่ภูมิภาค และดำเนินความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน โดยจะดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับการเปิดการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหราชอาณาจักร ตลอดจนความเชื่อมั่นที่มีต่อนโยบาย Thailand 4.0 และยินดีสนับสนุนให้ภาคเอกชนอังกฤษร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/06/21/438145555038883.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/06/21/438145555049758.jpg

โดยในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีได้หยิบยกประเด็นการพัฒนาด้านการศึกษาซึ่งประเทศไทยประสงค์ที่จะร่วมมือกับสหราชอาณาจักร เพื่อให้การศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะพัฒนาคน เพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่อไป

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/06/21/438145555076136.jpg

Tag : นายกรัฐมนตรี สหราชอาณาจักร