พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 88 ปี

วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 08:03 น.

Views

พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ถึงแก่อนิจกรรม หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลตำรวจ สิริอายุ 88 ปี

พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ประธานมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นประเทศไทย ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อคืนนี้ (20 มิ.ย.) เวลา 22.30 น. ที่โรงพยาบาลตำรวจ หลังจากเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย พล.ต.อ.วสิษฐ เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี จบการศึกษาจาก โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร รุ่นลมหวล จากนั้นเข้าศึกษาต่อปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการตำรวจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสืบสวนจากสหรัฐอเมริกา และจบหลักสูตรวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 23

โดย พล.ต.อ.วสิษฐ เริ่มรับราชการตำแหน่งอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้ลาออกไปสมัครเข้ารับราชการในกรมประมวลราชการแผ่นดิน ต่อมาคือกรมประมวลข่าวกลาง แล้วโอนไปรับราชการที่กองตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และย้ายไปเป็นนายตำรวจราชสำนักประจำในปี พ.ศ. 2513 ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ และเป็นผู้อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านให้แก่ผู้ชุมนุมฟัง ในเช้าวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ทำให้ผู้ชุมนุมกลุ่มใหญ่สลายการชุมนุม ซึ่งตำแหน่งสุดท้ายในกรมตำรวจก็คือ รองอธิบดีกรมตำรวจ ก่อนจะลาออกไปรับตำแหน่งช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

พล.ต.อ.วสิษฐ ยังเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านวรรณศิลป์ ซึ่งเป็นนักเขียนนวนิยายเกี่ยวกับวงการตำรวจและอาชญากรรมที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2541 ผลงานของท่านเขียนจากประสบการณ์ในราชการตำรวจ เคยใช้นามปากกา โก้ บางกอก นิยายหลายเรื่อง มีผู้นำไปสร้างภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ โดยเฉพาะนวนิยายชุดองค์กรลับต่อต้านผู้ก่อการร้าย มีตัวเอกชื่อ ธนุส นิราลัย กับ ลำเพา สายสัทกุล ในเรื่อง สารวัตรเถื่อน, แม่ลาวเลือด, หักลิ้นช้าง, ลว.สุดท้าย, สารวัตรใหญ่ และสันติบาล

Tag : สนามข่าว 7 สี วสิษฐ เดชกุญชร วสิษฐ เดชกุญชร ถึงแก่อนิจกรรม