เปิดเมืองเที่ยวจวนผู้ว่าฯ เรือนปั้นหยา จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. จังหวัดสุโขทัย พร้อมวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่ง เยี่ยมชมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์หลังเก่าซึ่งอยู่ติดกับจวนผู้ว่าฯ หลังใหม่ ในเขตตัวเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อชมความสวยงามของเรือนปั้นหยา ศิลปกรรมโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีอายุมากกว่า 100 ปี

ตามประวัติศาสตร์ที่สามารถสืบค้นได้ พบว่า เรือนปั้นหยาหลังนี้ที่มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า เรือนเจ้าหลวง สร้างขึ้นในปี 2440 และเปิดใช้งานครั้งแรกปี 2442 มีบันทึกว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาสมณฑลนี้ในสมัยนั้น ซึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญของจวนผู้ว่าฯ หลังเก่า คือ เสาตกน้ำมันภายในตัวอาคาร ที่ชาวอุตรดิตถ์เชื่อกันว่า เกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของไม้ตะเคียนเก่า ชาวบ้าน และข้าราชการมักนำผ้า 3 สี ผ้า 7 สีมาพันสักการะเสาตกน้ำมันต้นนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางจังหวัดจะจัดงานเปิดเมืองลับแลท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้