พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สปส.คืนสิทธิผู้สิ้นสภาพประกันตน เปิดโอกาสให้ประชาชนอาชีพอิสระมีหลักประกัน

วันที่ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวหลังเปิดงาน KICK  OFF การขับเคลื่อนนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานภาคสมัครใจ โดยได้ให้สำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. ผลักดันแรงงานนอกระบบทีมีกว่า 20 ล้านคน เข้าถึงหลักประกันทางสังคม เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงซึ่ง สปส.จะแก้กฎหมายประกันสังคมเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์และเพิ่มทางเลือกที่ 3 (ทางเลือกใหม่) ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 มากขึ้น

สปส. ยังแก้กฎหมายคืนสิทธิให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพให้สามารถกลับเข้าสู่การคุ้มครองในระบบประกันสังคมอีกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระได้มีหลักประกันความมั่นคง และได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีผู้ประกันตนสิ้นสภาพแล้ว  770,000 คน

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นกลุ่มแรงงานที่สำคัญของประเทศ ขณะนี้เข้าสู่ระบบแล้ว 4 ล้านคน เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.5 ล้านคน ผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 2.5 ล้านคน และอีกกว่า 20 ล้านคน ยังไม่เข้าสู่ระบบประกันสังคม 
              
สอบถามข้อมูล สายด่วน 1506

Tag : ประกันตน ประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม