กรมอนามัยเร่งแก้ขยะติดเชื้อ รพ.ในสังกัดหลุดจากระบบ ไปไม่ถึงเตาเผา

วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงปัญหาขยะมูลฝอยติดเชื้อ จากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า พบขยะมูลฝอยติดเชื้อ หายไปจากระบบ หรือไปไม่ถึงเตาเผาประมาณ 28 เปอร์เซ็นต์ หรือ ประมาณ 10,000 กว่าตันต่อปี ซึ่งปี 2559 มีขยะมูลฝอยติดเชื้อในระบบกว่า 50,000 ตัน

การหายไปจากระบบ เป็นไปได้ว่าเกิดจากปัญหาระบบการลงข้อมูลที่เป็นระบบเดิมที่เป็นเอกสารจึงอาจทำให้ล่าช้าในการรวบรวมข้อมูล และจากปัญหาการลักลอบทิ้งระหว่างทาง ที่ไม่นำส่งเข้าระบบเตาเผา เพื่อลดรายจ่ายค่ากำจัดของผู้รับเหมา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยได้ประสานไปยังทุกโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เฝ้าระวังเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมให้ใช้ระบบโปรแกรม Manifest Online ที่ใช้ควบคุมกำกับการขนส่งและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อแบบออนไลน์ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีการใช้แล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และจะเร่งผลักดันให้ครบทั้งหมดทุกแห่ง เพื่อป้องกันการหลุดรอดสู่ธรรมชาติ เนื่องจากขยะเหล่านี้มาจากห้องผ่าตัด และกิจกรรมในโรงพยาบาล เช่น กลุ่มยาฆ่าเชื้ออาจกระทบต่อวงจรสิ่งแวดล้อม หรือเชื้อโรคจากขยะ อาจจะติดต่อสู่คนและสัตว์ได้ และหากนำไปเผากลางแจ้ง จะเกิดสารไดออกซิน (Dioxins) ส่งผลกระทบระยะยาวก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

กรมอนามัย ขอความร่วมมือประชาชน หากพบถุงขยะสีแดง ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล ขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลไปยังสาธารณสุขจังหวัด เพื่อนำเข้าสู่ระบบการกำจัดตามกระบวนการ

Tag : ขยะติดเชื้อ