พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงาน เพื่อนพึ่ง ภาฯ เกษตรแฟร์ ประจำปี 2561

วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 15.39 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทรงเปิดงาน "เพื่อนพึ่ง ภาฯ เกษตรแฟร์" ประจำปี 2561 ซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน" เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ทั้งด้านทุนทรัพย์ กำลังกาย และกำลังใจ ผ่านการเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายในงาน โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย สำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และผลงานวิจัยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ เช่น นิทรรศการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภา ฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิฯ อาทิ เสื้อโปโล ร่ม และกระเป๋า พร้อมจัดแสดงนิทรรศการโครงการจัดตั้งครัวประทาน และโครงการจัดและแจกถุงยังชีพประทานที่ดำเนินงานโดยมูลนิธิฯ และนิทรรศการนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดแสดงผลงานต่าง ๆ อาทิ เครื่องสีข้าวพกพารุ่นใหม่ เครื่องกรองน้ำไฟฟ้าแบบพกพา กระติกสกัดน้ำทะเลจืด และเครื่องสร้างน้ำค้าง แพลทฟอร์มการเกษตรอัจฉริยะ เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์ การพัฒนากระบวนการผลิตแยมน้ำตาลต่ำเพื่อยืดอายุการเก็บ ผลหม่อนอบแห้ง น้ำส้มสายชูหมักจากผลหม่อน และเครื่องสำอางผิวจากโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าว และหย่อนกล้ากับหุ่นยนต์ 3 มิติ รวมทั้งสาธิตการทำอาหารทุกวัน

ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรม ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็น 11 โซน ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภค-บริโภค พันธุ์ไม้ สัตว์เลี้ยง ผัก ผลไม้ สินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง สินค้าที่ระลึกจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย รวมถึงตลาดน้ำที่มีชื่อเสียง โดยใช้พื้นที่บริเวณสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ตั้งแต่แยกประตูงามวงศ์วาน 3 จนถึงบริเวณแยกสำนักการกีฬา โดยงานดังกล่าวจัดไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ งานเพื่อนพึ่ง ภาฯ เกษตรแฟร์ 2561 เกษตรแฟร์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภา ฯ ยามยาก สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์