คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าสร้างสนามฟุตซอล อบต.บึงบา จ.ปุทมธานี

วันที่ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ยอมรับผู้ว่าราชการจังหวัด เรียกประชุมผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเมื่อเดือนเมษายน หลังได้รับเรื่องร้องเรียนปัญหาการทุจริตในพื้นที่ และจากการขยายผลพบว่ามีมูลถึงร้อยละ 80

โดยในส่วนของ อบต.บึงบา ที่คอลัมน์หมายเลข 7 พร้อม นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ตรวจพบมีการนำงบประมาณของทางราชการ วงเงิน 1,800,000 บาท ไปก่อสร้างสนามฟุตซอลในที่ดินของเอกชน ไม่ติดป้ายโครงการว่าเป็นของหน่วยงานใด แต่จากการสอบถามชาวบ้าน ระบุว่าเป็นงบประมาณของ อบต.บึงบา โดยทำสัญญาจ้างทั้งที่มีเพียงหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ระบุทำหนังสือหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในประเด็นนี้แล้ว

ด้าน นายวิสานท์ แสวงหา นายก อบต.บึงบา ยืนยันขอไปหลายที่ ไม่เกี่ยวกับอาศัยในหมู่บ้านดังกล่าว นายพิศิษฐ์ 
ให้ข้อสังเกตในขณะนั้นไม่ควรเบิกจ่ายเงินจนกว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากราชการอาจเกิดความเสียหาย

หลังออกอากาศไป 3 ตอน ล่าสุดเอกชนอุทิศที่ดินให้ อบต.บึงบาแล้ว อยู่ระหว่างโอนกรรมสิทธิ์ ส่วนการทำสัญญาไปก่อนทั้งที่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผิดระเบียบราชการหรือไม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบต่อไป...

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7