พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเททองหล่อ พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต

วันที่ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 17.11 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จด้วย โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วทรงเททองหล่อ "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" พร้อมพระพุทธรูปบูชาองค์จำลอง และวัตถุมงคล ซึ่งมีพระดำริให้กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานที่วิหาร วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และโครงการจัดสร้างวัตถุมงคล "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" เป็นพระพุทธรูปบูชาองค์จำลอง และวัตถุมงคล เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชา รายได้สมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เพื่อสนับสนุนโครงการบูรณะวัดและโบราณสถานต่าง ๆ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานนามพระพุทธรูป เมื่อปี 2553 มีความหมายว่า "พระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงสร้างขึ้น"

ซึ่งออกแบบโดย นายเข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาทัศนศิลป์ ประติมากรรม หน้าตักกว้าง 1.8 เมตร หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ ปางมารวิชัย ประทับขัดสมาธิเพชร มีแนวคิดสร้างสรรค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ให้เป็นพุทธศิลป์ ประจำรัชกาลที่ 9 โดยผสมผสานพุทธลักษณ์ของศิลปะตั้งแต่อินเดีย สืบทอดต่อเนื่องถึงศิลปะไทยในแต่ละสมัย จนถึงปัจจุบัน เพื่อสื่อความหมายของการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้า อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนกลีบบัวในตำแหน่งผ้าทิพย์ เปรียบดังดอกบัวกำลังผุด สื่อถึงการเจริญเติบโต เบิกบาน ส่วนสัญลักษณ์รูปงูบนฐาน สื่อถึงเรื่องราวตอนมารผจญในพุทธประวัติ กึ่งกลางฐานมีประติมากรรมรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. และนักษัตรปีเถาะ ซึ่งเป็นปีพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สื่อถึงกาลเวลาและความเชื่อ

โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงกราบนมัสการพระเถรานุเถระต่าง ๆ เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ และทรงรับมวลสารวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์สำหรับอัญเชิญมาทรงประกอบพิธีฯ อาทิ สมเด็จอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานแผ่นทอง เงิน นาค จารอักขระ, พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ถวายชนวนจากการหล่อองค์พระพุทธโสธรประจำทิศทั้ง 4 ทิศของมหาวิหาร ปี 2560 และนายสุรเดช ลิ้มพานิช อัญเชิญชนวนสำริดพระชัยวัฒน์ ปี 2483 รุ่นฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช แพ วัดสุทัศนเทพวราราม ที่ทรงจารชนวนด้วยพระองค์เอง

โดยพระพุทธรูปบูชาองค์จำลองและวัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้น แบ่งเป็นพระบูชาองค์จำลองขนาดหน้าตัก 48 เซนติเมตร บรรจุสารีริกธาตุที่ยอดพระเกศ 9 องค์ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว บรรจุสารีริกธาตุที่ยอดพระเกศ 20 องค์, ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และ 5 นิ้ว รวม 575 องค์, เหรียญพระชุดใหญ่พิเศษ 50 ชุด, พระลอยองค์พิมพ์เล็กเนื้อทองคำ 207 องค์ และเหรียญแบบหล่อเนื้อทองคำ 207 เหรียญ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถเช่าบูชาได้ที่กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่โทรศัพท์หมายเลข 080-6293907 และ 080-6293909

นอกจากนี้ ได้จัดสร้างพระลอยองค์พิมพ์เล็กเนื้อเงินรมดำ และเนื้อทองแดงรมดำ, เหรียญแบบหล่อเนื้อเงินรมดำ และเนื้อทองแดงรมดำ, เหรียญกษาปณ์นูนต่ำ และพระพิมพ์ผงพุทธคุณ รวม 105,995 องค์ สามารถเช่าบูชาได้ที่ธนาคารออมสิน และธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เททองหล่อพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พุทธศิลป์ ประจำรัชกาลที่ 9