เหยี่ยวข่าว 7 สี : ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิฯ

วันที่ 23 มิ.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติ อันดับที่ 23 ของประเทศไทย คลอบคลุมพื้นที่ ตำบลนาเสียว นาฝาย ห้วยต้อน และตำบลท่าหินโงม เนื้อที่กว่า 135,000 ไร่ มีความอุดมสมบูรณ์ สวยงามโดดเด่นทางธรรมชาติ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้นกำเนิดลำน้ำสาขาต่างๆ ไหลผ่านตัวจังหวัดชัยภูมิ ลงสู่แม่น้ำชี หล่อเลี้ยงชุมชนอีสานในอีกหลายจังหวัด

แต่ขณะเดียวกัน ในพื้นที่อุทยานฯ ยังมีราษฎรพักอาศัย และทำกินในพื้นที่ มีแนวโน้มในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น หากไม่มีการกำกับและควบคุมอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน

จังหวัดชัยภูมิจึงได้เชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมโครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ" จัดกิจกรรมสร้างความชุ่มชื้นของป่า ด้วยการสร้างฝายมีชีวิต เพื่อช่วยชะลอและเก็บกักน้ำในฤดูฝน ใช้บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ และมีเป้าหมายเพื่อพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ ให้ได้พื้นที่อย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศ จะมีการปลูกต้นไม้ที่ออกดอกตามฤดูกาล โดยปลูกแทรกในพื้นที่ที่ดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศ จำนวน 7,000 ไร่ และปลูกในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เนื้อที่ประมาณ 6,000 ไร่

โครงการทั้งหมดนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณเลยแม้แต่บาทเดียว แต่เป็นการร่วมมือกันในแบบประชารัฐ ที่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็น “น้ำ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็น “ป่า” และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็น “พลังของจิตอาสา”

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี สนามข่าว 7 สี ชัยภูมิ