สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2561 เรื่อง จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย

วันที่ 23 มิ.ย. 2561 เวลา 19:58 น.

Views

เวลา 14.02 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี คุณสิริกิติยา เจนเซน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังศาลาสำราญมุขมาตย์ ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2561 เรื่อง "จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย" ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระคุณูปการอย่างหาที่สุดมิได้ต่องานด้านอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คน ชุมชน บ้านเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่หลากหลายบนแผ่นดินไทย ในช่วงรอยต่อระหว่างก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยเหล็ก และต้นประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นความต่อเนื่องกับนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อพุทธศักราช 2559 เรื่อง "คนแรกเริ่มบนแผ่นดินเรา" ซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับคน พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ โอกาสนี้ ประทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นแด่พระภิกษุ 5 รูป

ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ ซึ่งแบ่งเป็น 5 หัวเรื่อง ได้แก่ จากบ้านสู่เมือง, เรื่องเล่าจากต่างแดน, แกนเชื่อมโลกการค้า, ศาสนา ความเชื่อ และเกื้อกำเนิดรัฐโบราณ มีการนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ได้จากการสำรวจ ขุดค้น และการศึกษาทางโบราณคดี กว่า 300 รายการ มาจัดแสดง อาทิ ตะเกียงโรมันสำริด พบที่ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี, นกยูงสำริด พบที่บ้านดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี, จักรสำริด พบที่เขาศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี, เครื่องประดับทองคำ พบที่เขาเสก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และศิวลึงค์ทองคำ พบภายในถ้ำเขาพลีเมือง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับนิทรรศการดังกล่าวจะจัดไปถึงวันที่ 30 กันยายนนี้

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดนิทรรศการจากบ้านสู่เมือง นิทรรศการจากบ้านสู่เมือง วันอนุรักษ์มรดกไทย