เหยี่ยวข่าว 7 สี : ลาดตระเวนป่าอุทยานแห่งชาติ

วันที่ 24 มิ.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

เหยี่ยวข่าว 7 สี พาไปบินสำรวจผืนป่าเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มองจากด้านบนลงไปจะเห็นได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเบญจพรรณ หรือป่าผสมผลัดใบ ที่มีไม้ยืนต้นและพรรณไม้น้อยใหญ่ขึ้นเบียดกันแน่น จนดูเหมือนเป็นพรมสีเขียวผืนใหญ่ปูทับบนแนวเขา เนื้อที่กว่า 600 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 375,000 ไร่ เป็นป่าผืนเดียวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกขาตะนาวศรี 

ระบบการจัดการดูแลรักษาผืนป่าของที่นี่ไม่ต่างจากอุทยานแห่งชาติอื่น โดยงานหลักของเจ้าหน้าที่ คือ การจัดกำลังออกเดินลาดตระเวนในเชิงคุณภาพ ซึ่งต้องมีการวางแผนจุดหมาย มีเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับเข้าไปสำรวจความเปลี่ยนแปลงภายในป่าและนำกลับมาบันทึกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพื่อใช้จัดการพื้นที่ป่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประชุมวางแผนงานเรียบร้อย ก็ได้เวลาออกเดินลาดตระเวน เราได้ร่วมเดินป่าไปกับพี่ๆ เจ้าหน้าที่ เส้นทางทางเดินป่าร่มรื่นมาก ตลอดทางจะได้เห็นต้นไม้ แมลงและสัตว์ป่าประจำถิ่นที่พบได้แค่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู อย่างเช่น ปูหินสีส้มที่จะปรากฏตัวแค่ในช่วงอากาศชื้นหลังฝนตกเท่านั้น   

การเดินลาดตระเวนช่วงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังมาก เนื่องจากมีฝนตกทุกวันทำให้ทางค่อนข้างลื่นและชัน ยิ่งเส้นทางเดินเข้าถ้ำต้อระวังมากขึ้นเป็นเท่าตัว เพราะด้านหนึ่งเป็นหน้าผา ส่วนอีกด้านเป็นเหว แต่เมื่อลงไปถึงด้านล่างจะได้เห็นลำน้ำลำคลองงู ซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาสูง หากมองจากด้านบนจะเห็นลำน้ำมุดลอดเข้าออกถ้ำเป็นระยะ รวมระยะทางราวๆ 80 กิโลเมตร ก่อนจะไหลลงสู่เขื่อนศรีนครินทร์ 

ระหว่างการลาดตระเวน เจ้าหน้าที่ต้องคอยสังเกตรอบๆ ตัว อยู่ตลอด โดยเฉพาะรอยเท้าสัตว์และร่องรอยจากมนุษย์ที่บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ เพื่อป้องกันกลุ่มคนเข้าไปหาประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติ 

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ หลายคนเคยทำงานในเมืองใหญ่มาก่อน มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย รายได้ดี แต่ด้วยใจที่รักป่า หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้เลือกที่จะมาทำหน้าที่นี้ 

สำหรับเจ้าหน้าที่แล้ว ความสุขที่ได้อาจไม่ใช่ชีวิตที่สุขสบาย แต่คือ การได้ปกป้องดูแลป่าให้ป่าเป็นป่าที่สมบูรณ์แบบนี้ต่อไป ให้นานที่สุด

Tag : สนามข่าว 7 สี เหยี่ยวข่าว 7 สี