ไทยติดอันดับ 4 ว่างงานน้อยที่สุดในโลก

วันที่ 24 มิ.ย. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

ไทยติดอันดับ 4 มีคนว่างงานน้อยที่สุด จาก 215 ประเทศทั่วโลก

ผลสำรวจข้อมูลจาก Trading Economics และ Index mundi.com ระบุ อัตราการว่างงานของไทย อยู่ที่ร้อยละ 1.2 ของกำลังแรงงานจัดอยู่ใน 4 อันดับสุดท้าย เมื่อเปรียบเทียบกับ 215 ประเทศทั่วโลก

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จำนวนคนว่างงาน ล่าสุดประมาณ 440,000 คน จากประชากร กว่า 66,000,000 คน และส่วนใหญ่เป็นระดับปริญญาตรีที่ตกงาน แต่จากอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.2 ถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศแถบยุโรป อาทิ ฝรั่งเศสว่างงานร้อยละ 9.2, อังกฤษว่างงานร้อยละ 4.2, สหรัฐอเมริกา ว่างงานร้อยละ 3.9 ขณะที่ จีนว่างงานร้อยละ 3.89 และญี่ปุ่นว่างงาน ร้อยละ 2.5 เป็นต้น

สำหรับการว่างงานเกิดจากหลายปัจจัย อาทิ การเลือกเรียนในสายที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน จบมาแล้วยังไม่หางานทำ หรือกำลังตัดสินใจ บางส่วนประกอบธุรกิจส่วนตัว รับช่วงต่อจากครอบครัว เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กรมการจัดหางานได้รวบรวมตำแหน่งงานว่างของสถานประกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับปริญญาตรี รวมทั้งทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางตัดสินใจสมัครงาน หรือประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ ทั้งยังมีบริการ แนะแนวอาชีพแก่นักเรียน ม.ปลาย ได้เลือกสาขาที่เรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มีตลาดแรงงานรองรับด้วย

Tag : ประเทศว่างงานน้อยที่สุดในโลก คนว่างงานน้อยที่สุดในโลก