สพฐ.ติดตามผล ลดการบ้านนักเรียนทุก 3 เดือน

วันที่ 24 มิ.ย. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

สพฐ.เดินหน้ามาตรการลดการบ้านนักเรียน พบว่า น้อยลงแล้ว และโรงเรียนบูรณาการเนื้อหาให้เด็กทำเป็นชิ้นงาน

ในการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้ติดตามผลในหลายเรื่อง

อาทิ การลดการบ้าน ที่พบว่าโรงเรียนประถมศึกษา ให้การบ้านนักเรียนลดลง ครูที่สอนชั้นเดียวกันได้พูดคุยร่วมกันก่อนให้การบ้าน และโรงเรียนได้สร้างความเข้าใจ ให้ครูเน้นสอนในห้องเรียนเต็มที่ และให้การบ้านน้อยลง เพื่อไปทบทวนสิ่งที่ครูสอน ประมาณวันละไม่เกิน 2 วิชา เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาทำการบ้านวันละ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง บางวันไม่มีการบ้าน

ส่วนรายวิชาที่พบว่าครูให้การบ้านทุกวัน ได้แก่ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะเด็ก ป.6 ครูให้การบ้านทุกวันเพื่อเตรียมสอบโอเน็ต

สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ครูเปลี่ยนวิธีให้การบ้าน เป็นบูรณาการเนื้อหาให้เป็นชิ้นงาน ทำงานกลุ่ม ทำรายงานส่ง และนำเสนอในชั้นเรียน

นอกจากเรื่องลดการบ้านแล้ว ยังมีข้อห่วงใย นักเรียนชั้นป.4 ที่ผลการประเมินการอ่าน และการเขียน พบว่า เด็ก ป.4 รวมกว่า 14,000 คน อ่านคำ และเขียนได้ต่ำกว่าเกณฑ์ โดยเฉพาะเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักเรียนพื้นที่สูงในภาคเหนือ

Tag : ลดการบ้านนักเรียน ลดการบ้านเด็ก มาตรการลดการบ้านนักเรียน