ภาพเป็นข่าว : มิติใหม่ครูสอนภาษาไทยนักเรียน อักษร สูง กลาง ต่ำ กับลีลาเต้นได้ใจ

วันที่ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 07:20 น.

Views

มาดูเทคนิคการสอนภาษาไทยของคุณครูที่จังหวัดบุรีรัมย์

เทคนิคการสอนหลักภาษาไทย การจำอักษร สูง กลาง ต่ำ แบบมีเพลง ของคุณครูที่โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบคุณภาพจาก : Facebook/NewsClear

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว เทคนิคสอนภาษาไทย คลิปสอนภาษาไทย อักษร สูง กลาง ต่ำ เทคนิคจำอักษร สูง กลาง ต่ำ สอนภาษาไทย