เชิญชวนเที่ยวงาน To OTOP Festival จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 01:15 น.

Views

สับปะรดห้วยมุ่นของดีประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เกษตรกรนำไปวางขายภายในงาน To OTOP Festival บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเลือกซื้อ นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์จากสับปะรดห้วยมุ่นและสินค้า OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ วางขายจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเปิดช่องทางการกระจายสินค้าให้เกษตรกรและประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก ผ่านกลไกการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์