พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขายดี! ลูกค้าแห่เขียนชื่อสั่งจองทุเรียนกว่า 80 ต้น จนหมดสวน จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 01:15 น.

Views

สวนทุเรียนของ นายนัฐพล ศรีฟอง ชาวตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีลูกค้าเขียนชื่อ และเบอร์โทรศัพท์สั่งจองทุเรียนไว้ล่วงหน้าจนหมดสวน และรอไปรับทุเรียนเมื่อสุกเต็มที่ อีกหนึ่งวิธีการของผู้ชื่นชอบทุเรียนที่ต้องเดินทางไปสั่งจองไว้ตั้งแต่ทุเรียนลูกเล็กๆ
              
เจ้าของสวนทุเรียน เล่าว่า ตนปลูกผลไม้ไว้จำนวนมาก โดยเฉพาะเงาะและทุเรียน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปสั่งจองทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ปลูกไว้กว่า 80 ต้น และถูกสั่งจองล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว โดยลูกค้าจะเขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดไว้ที่ลูกทุเรียน และเมื่อทุเรียนสุก ตนจะโทรศัพท์เรียกลูกค้าให้ไปรับ

Tag : จองทุเรียน ทุเรียนหมอนทอง จองทุเรียนหมอนทอง