กลุ่มผู้ค้าโวย! สร้างรั้วมิดชิดรอบสถานีขนส่ง ทำค้าขายไม่ได้ จ.สระบุรี

วันที่ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 16:01 น.

Views

7 สีช่วยตรวจสอบ วันนี้ ไปกันที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี หลังมีปัญหากลุ่มผู้ค้าร้องเรียนว่า การก่อสร้างรั้วโดยรอบสถานีขนส่ง สร้างความเดือดร้อน โครงการนี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองสระบุรี ซึ่งขณะนี้รับทราบปัญหาแล้ว พร้อมวางแนวทางแก้ไขไว้ด้วย แต่จะแก้ไขอย่างไร ติดตามจากรายงาน

กลุ่มผู้ค้าในสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอเมืองสระบุรี รวมตัวกันร้องเรียน หลังจากได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรั้วปูนโดยรอบสถานีขนส่ง เพราะทำให้ค้าขายลำบาก การเดินเท้าก็ไม่สะดวกเหมือนก่อน แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และให้เซ็นรับทราบ แต่กลุ่มผู้ค้าหลายคนบอกว่า พวกเขาเข้าใจผิด คิดว่าเป็นหนังสือสำรวจร้านค้า

สำหรับการก่อสร้างดังกล่าว เป็นโครงการของเทศบาลเมืองสระบุรี เพื่อปรับปรุงสถานีขนส่ง ทั้งด้านภูมิมัศน์ ความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการนี้ กรมการขนส่งทางบกได้จัดสรรงบประมาณให้เทศบาลฯ ดำเนินการเริ่มต้นโครงการมาเกือบ 2 ปีแล้ว โดยทางเทศบาลฯ ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าในสถานีขนส่งได้รับทราบ และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบ และจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านกลุ่มผู้ค้าบอกว่า การสร้างรั้วปูนโดยรอบ ทำให้พวกเขาและผู้โดยสารที่มาใช้บริการได้รับกระทบ โดยเฉพาะเรื่องการค้าขาย จึงอยากให้ทางเทศบาลฯ เข้ามารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพวกเขาบ้าง

ด้านผู้บริหารเทศบาลเมืองสระบุรี ชี้แจงว่า รับทราบถึงปัญหาข้อร้องเรียนของกลุ่มผู้ค้าแล้ว ซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลฯได้หาแนวทางแก้ไข โดยมีการแก้แบบแปลนก่อสร้าง จากเดิมที่ออกแบบเป็นรั้วปูนซีเมนต์ เปลี่ยนมาเป็นรั้วลูกกรงเหล็กแบบโปร่ง เพื่อลดผลกระทบ

ซึ่งทางเทศบาลฯ ยอมรับว่า ยังไม่ได้แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแบบให้กับกลุ่มผู้ค้าทราบ ซึ่งหลังจากนี้จะนำแบบแปลนใหม่จัดทำเป็นป้ายไวนิล และนำไปติดไว้โดยรอบสถานีขนส่ง พร้อมทั้งจะเข้าไปชี้แจงรายละเอียดให้กลุ่มผู้ค้าทราบด้วย

ส่วนการแก้ไขในจุดอื่น ๆ เช่น จำนวนช่องประตูเข้า-ออก ทางเทศบาลฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการต่อไป

ทีมข่าว 7 สีช่วยชาวบ้าน รายงาน

Tag : 7สีช่วยชาวบ้าน สร้างรั้วรอบสถานีขนส่ง สระบุรี สถานีขนส่ง สระบุรี สร้างรั้วรอบสถานีขนส่ง