พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ถนนโลกลืม! 20 ปี เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มีการพัฒนา ไร้หน่วยงานเหลียวแล จ.ชัยภูมิ

วันที่ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 16:02 น.

Views

ชาวบ้านที่จังหวัดชัยภูมิ ร้องถนนชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อนานกว่า 20 ปี ไม่มีการพัฒนา ไร้หน่วยงานเหลียวแล

ชาวบ้านจากหมู่บ้านหนองเซียงซา ตำบลผักปัง และชาวบ้านหนองดินดำ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ได้รวมตัวยืนถือป้ายข้อความ "ชาวบ้านต้องการถนนลาดยาง" และ "ฝากบอกผู้มีอำนาจ ต้องการถนนดี ๆ มีไฟฟ้าใช้" เพื่อร้องเรียนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดหางบประมาณมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน เนื่องจากมีสภาพชำรุดเสียหายหนัก เป็นหลุมเป็นบ่อมานานกว่า 20 ปี
              
ถนนดังกล่าวฯ เป็นถนนลาดยาง เข้าหมู่บ้านหนองเซียงซา และบ้านหนองดินดำ และเป็นทางเชื่อมระหว่าง 2 ตำบล สภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ผิวหน้ายางลอกออก เหลือเพียงหินคลุก และไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง
             
สอบถามผู้ใหญ่บ้านหนองเซียงซา เล่าว่า ถนนเส้นนี้ตามปกติมีผู้ที่สัญจรผ่านเข้า-ออก 800 กว่าครัวเรือน ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ไม่มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลซ่อมแซม ปรับปรุงอย่างจริงจัง ที่ผ่านมาชาวบ้านเคยร้องเรียนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการส่งช่างมาซ่อมแซมให้ แต่ไม่นานถนนก็พังอีก เพราะซ่อมเป็นจุด ๆ ไม่เคยลาดยางให้ใหม่ ส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุ เวลาฝนตกน้ำจะท่วมขัง กลายเป็นถนนโคลน

ตอนนี้ชาวบ้านทนไม่ไหว จึงรวมตัวกันถือป้ายประท้วงหวังให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลาง ฝากความเดือดร้อนนี้ไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเข้ามาแก้ไข

Tag : 7สีช่วยชาวบ้าน ถนนเป็นหลุม ถนนพัง ชัยภูมิ ถนนชำรุด