พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจใช้งบรัฐก่อสร้างงานในที่เอกชน ตอนที่ 2

วันที่ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชี้แจง สิ่งปลูกสร้างที่เห็นล้วนจำเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างถาวร เช่น อาคารเรียนก่อสร้างบนที่ดินของเอกชน เนื่องจากกังวลเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
              
ทั้งนี้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระบุ มหาวิทยาลัยสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดิน 15 ไร่ เป็นระยะเวลา 60 ปีนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2552 จากนั้นทรัพย์สินบนที่ดินแปลงนี้จะตกเป็นของมูลนิธิ
              
รองอธิการบดี ยอมรับ มูลนิธิฟ้องร้องให้ระงับการใช้พื้นที่ตั้งแต่ปี 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาไกล่เกลี่ยคดี โดยมหาวิทยาลัย มีความพยายามที่จะบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน แต่ติดปัญหาเรื่องระเบียบของทางราชการไม่สามารถนำงบประมาณมาสร้างอาคารเรียนในที่ดินเอกชนได้ ทั้งนี้น้อมรับคำตัดสินของศาล หากเห็นว่า มหาวิทยาลัยผิดสัญญาการใช้ประโยชน์ในที่ดินจริง
              
กรณีนี้คอลัมน์หมายเลข  7 ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนส่งข้อมูลให้ตรวจสอบ เหตุใดมหาวิทยาลัยนำงบประมาณของทางราชการมาก่อสร้างในที่ดินเอกชน จึงลงพื้นที่พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจึงพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิแต่ได้รับการปฏิเสธ บอกเพียงว่า คดีนี้อยู่ในชั้นศาล
              
นายพิศิษฐ์ ตั้งข้อสังเกต กรณีนี้อาจเทียบเคียงได้กับกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งนำงบประมาณ  1,900,000 บาท ก่อสร้างสนามฟุตซอลในที่ดินเอกชน ซึ่งมีเพียงเอกสารยินยอมให้ใช้พื้นที่เท่านั้น จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้เอกชนได้ อ้างอิงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 มีแนวทางปฏิบัติกรณีที่ทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7