คอลัมน์หมายเลข 7 : อำเภอธัญบุรี ยันผลสอบถนน 17 ล้านบาท เป็นเท็จ

วันที่ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ความคืบหน้ากรณีเทศบาลตำบลธัญบุรี ทำสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนน ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร ค่าจ้าง 17,540,000 บาท นอกจากปัจจัยเรื่องงานก่อสร้างไม่ตรงตามแบบ ส่งผลต่อคุณภาพถนน โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ประสานเจ้าหน้าที่จากสำนักทางหลวงชนบทที่ 1 ปทุมธานี สุ่มเจาะพื้นถนนเดือนกันยายน ปี 2559 พบว่าตัวอย่างคอนกรีตไม่ผ่านการทดสอบค่ากำลังอัด ถนนรับน้ำหนักได้ต่ำกว่าที่กำหนด ขณะเดียวกันพบข้อสังเกตผลทดสอบคุณภาพถนนจากเทศบาลธัญบุรี และผู้รับจ้าง น่าจะเป็นเอกสารเท็จ โดยอำเภอธัญบุรี ยอมรับข้อมูลนี้ 

โครงการนี้คอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผลกับ สตง. ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างถนนในปี 2558 วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนจากปัญหาน้ำท่วม นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าของเงินงบประมาณ 17 ล้านบาท เนื่องจากมีบ้านเรือนประชาชน แค่ต้นซอย ระยะทางประมาณ 100 เมตร ที่ดิน 2 ข้างทาง มากกว่าร้อยไร่ มีเอกชนเป็นเจ้าของ ขณะที่นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี เคยให้สัมภาษณ์ปฏิเสธสร้างถนนเอื้อประโยชน์ให้ตนเองและเครือญาติ                     

หลัง สตง.แจ้งข้อสังเกตเรื่องคุณภาพถนน ผู้รับจ้างได้มาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดด้วยการรื้อและเทพื้นคอนกรีตใหม่ เฉพาะบริเวณที่ สตง.ตรวจพบรอยร้าว 217 จุด ถนนจึงมีสภาพอย่างที่เห็น

ทั้งนี้มีรายงานว่า สตง.มีหนังสือแจ้งเทศบาลตำบลธัญบุรี ดำเนินการทางวินัยกับช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง กรณีงานก่อสร้างไม่ตรงตามแบบและให้ดำเนินคดีอาญากับช่างควบคุมงานและผู้รับจ้าง กรณีผลทดสอบเท็จ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปีที่แล้ว ขณะเดียวกันให้เทศบาลตั้งกรรมการหาผู้รับผิดทางละเมิดชดใช้เงิน 17ล้านบาท คืนราชการ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7