พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : เหตุใดยังไม่เปิดเดินเรือคลองรังสิต

วันที่ 28 มิ.ย. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีชี้แจงกับคอลัมน์หมายเลข  7  และนายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ถึงเหตุผลที่ยังไม่สามารถเปิดเดินเรือคลองรังสิตได้ตามวัตถุประสงค์

โครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 โดยจังหวัดปทุมธานีทำสัญญาจ้างเอกชน วันที่7 พฤษภาคม 2557 ให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือพร้อมศาลาที่พักผู้โดยสาร ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ ระยะทาง 13  กิโลเมตร  ค่าก่อสร้าง  22,620,000 บาท สร้างเสร็จเดือนมิถุนายน 2558 จนปัจจุบันยังไม่เปิดใช้งาน

คอลัมน์หมายเลข 7 เคยลงพื้นที่ขยายผลร่วมกับสตง.ปทุมธานี เดือนมกราคมปีที่แล้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ระบุ พบปัญหาอุปสรรคทั้งสิ่งกีดขวางใต้น้ำ, รักษาระดับน้ำในคลองให้เพียงพอต่อการเดินเรือในยามแล้ง, ศึกษาระดับความเร็วเรือที่จะไม่ทำให้คลื่นซัดตลิ่ง กระทบวิถีชีวิตริมคลอง ล่าสุดกลับมาติดตามความคืบหน้าวันที่ 19 มิถุนายน น่าสังเกตว่า ชื่อโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวทางน้ำคลองรังสิต หากนำมาใช้สัญจร เป็นทางเลือกให้ประชาชนในชั่วโมงเร่งด่วนอาจไม่สอดรับกับสภาพคลอง อีกทั้งยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมชลประทาน เกิดคำถาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการสำรวจ ศึกษาความเป็นไปได้ก่อนทำโครงการหรือไม่  

โดยเส้นทางเดินเรือ เริ่มจากท่าเรือประตูน้ำจุฬาลงกรณ์-คลอง 7รวม 14 ท่า ขนานไปกับถนนรังสิต-นครนายก อำเภอธัญบุรี อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เทศบาลตำบลธัญบุรี ขณะที่เทศบาลนครรังสิตยังไม่รับมอบทรัพย์สินนี้จังหวัดปทุมธานีจะทำอย่างไรกับท่าเทียบเรือที่ได้ก่อสร้างไว้ หากไม่ใช้งานก็จะทรุดโทรมตามเวลา

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7