เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าคืนสิทธิผู้ประกันตน

วันที่ 28 มิ.ย. 2561 เวลา 18:11 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าคืนสิทธิผู้ประกันตน

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
พิธีกร : ณิชกานต์ ผลเกตุ
แขกรับเชิญ : พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 28 มิย 61 เดินหน้าคืนสิทธิผู้ประกันตน ณิชกานต์ ผลเกตุ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม