คอลัมน์หมายเลข 7 : แก้ปัญหาคนไทยข้ามแดนเล่นการพนัน

วันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

ที่เห็นไปนั้นคือ เมืองใหม่ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในปี 2556, ปี 2557 และเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หลังจากผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และเจ้าหน้าที่ สตง. ที่รับผิดชอบขณะนั้น รวมทั้งคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบโครงการเมืองใหม่ช่องสะงำ 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2556 และปี 2557 หลังได้รับร้องเรียนว่าสิ่งปลูกสร้างโครงการนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2546 เมื่อแล้วเสร็จกลับไม่มีการใช้งาน ทิ้งร้างจนพังเสียหายร่วม 10 ปี ทั้งที่ห่างจากจุดนี้แค่กว่า 3 กิโลเมตร คือ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ติดกับประเทศกัมพูชา จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2546

การตรวจสอบครั้งนั้นจุดประกายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหันมาร่วมมือกันพลิกฟื้นเมืองร้างแห่งนี้ ให้กลับมามีชีวิตชีวา แต่สุดท้ายอยู่ได้ไม่นานเป็นเพราะเหตุใดติดตามได้สัปดาห์หน้า

วันนี้คอลัมน์หมายเลข 7 ขอนำเสนอปัญหาสำคัญที่รอการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจากผู้มีอำนาจในบ้านเมือง โดยพบขณะลงพื้นที่กับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน นั่นคือ คนไทยข้ามจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ไปเล่นพนันที่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีทั้งบ่อนกาสิโน และเล่นพนันบั้งไฟ

ข้อมูลนี้ตรงกับที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ อบต.ไพรพัฒนา บอกกับคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 เล่นพนันข้ามแดน