เดินหน้าประเทศไทย : โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 30 มิ.ย. 2561 เวลา 18:30 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
พิธีกร : ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์, ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์
แขกรับเชิญ : ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน, สานิตย์ สมณะ นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 30 มิย 61 โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์ ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์ ดร ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน สานิตย์ สมณะ นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา