พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : เมืองใหม่ช่องสะงำใช้งานไม่คุ้มค่า ตอนที่ 1

วันที่ 2 ก.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นี่คือสภาพเมืองใหม่ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งคอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการนี้

โดยขยายผลจากปี 2556 และปี 2557 ที่ผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และเจ้าหน้าที่ สตง.ที่รับผิดชอบขณะนั้น เคยลงพื้นที่ตรวจสอบเมืองใหม่ช่องสะงำตามที่ได้รับร้องเรียน พบว่าโครงการนี้ถูกทิ้งร้างนานนับสิบปีนับตั้งแต่ปี 2546 เช่นศูนย์ราชการ สถานีขนส่ง ที่พักอาศัยและระบบประปาจึงพังเสียหาย โดยชาวบ้านที่ค้าขายกับชาวกัมพูชาใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ไม่ยอมย้ายไปอยู่ที่เมืองใหม่ช่องสะงำ การตรวจสอบครั้งนั้นจึงส่งผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ จับมือกันแก้ไขปัญหาทิ้งร้างเมืองใหม่ช่องสะงำ

ขณะที่การตรวจสอบสัปดาห์ที่แล้วคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. พบข้อมูลว่า หลังจาก อบจ.ศรีสะเกษ ได้รับมอบให้บริหารจัดการเมืองใหม่ช่องสะงำในปี 2557 เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่กว่า 966 ไร่ และสิ่งปลูกต่างๆ ในโครงนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2546 ขณะนี้ใช้จ่ายเงินแผ่นดินไปแล้วเกือบ 300 ล้านบาท แต่ไม่ประสบความสำเร็จ แม้ว่าห่างจากจุดนี้กว่า 3 กิโลเมตร คือจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำติดกับประเทศกัมพูชา

แต่อุปสรรคสำคัญที่สุด คือให้นักท่องเที่ยวนำรถไปจอดใกล้กับจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ เพื่ออำนวยความสะดวกการไปเล่นพนันที่ประเทศเพื่อนบ้าน สถานีขนส่งแห่งนี้ จึงใช้งานเฉพาะเป็นที่ประชุมเท่านั้น

สำหรับการบริหารเมืองใหม่ช่องสะงำ อบจ.ศรีสะเกษ ต้องใช้งบ 5,000,000 บาท/ปี  จึงจัดแข่งขันชกมวย จัดตลาดสินค้า OTOP หวังดึงดูดชาวกัมพูชาให้มาเที่ยว แต่จัดได้เพียง 3 ครั้งต้องยุติเพราะมีค่าใช้จ่าย ขณะที่มีรายได้จากโครงการนี้ 40,000 บาท/เดือน จากค่าเช่าแผงตลาดนัดวันอาทิตย์และพฤหัสบดี ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 500 บาท/เดือนจากไม่กี่ราย และค่าทำตลาดโรงเกลือเดือนละ 20,000 บาทขณะนี้ตลาดโรงเกลือปิดไปแล้ว

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7